być (główną) sprężyną


być (główną) sprężyną
być (główną) sprężyną {{/stl_13}}{{stl_8}}{czegoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}'być (głównym) czynnikiem kierującym czyimś działaniem, działalnością, pobudzającym do czegoś; być siłą sprawczą': {{/stl_7}}{{stl_10}}To paradoks, że zbrojenia są w dalszym ciągu sprężyną postępu technicznego. Pieniądz jest główną sprężyną działania wielu ludzi. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • sprężyna — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. sprężynanie {{/stl 8}}{{stl 7}} elastyczny element stalowy w kształcie pręta lub płytki, zwinięty w spiralę lub wzdłuż linii śrubowej, używany zwykle jako łącznik współpracujących ze sobą części maszyn,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • główny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, głównyni {{/stl 8}}{{stl 7}} będący nadrzędnym, mający zasadnicze znaczenie; najważniejszy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przejeżdżać główną ulicą miasta. Główna nagroda. Główny bohater książki.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień